Formularz odstąpienia od umowy - Kubki do granity, kielichy, syrop do granitora, kubek do sorbetu, kielich ze słomką - Producent SweetWorld

Formularz odstąpienia od umowy

 

 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

Sweet World K. Małodobry-Stasiak, K. Pura sp.j.,

 

Chróstnik 105

 

59-311 Chróstnik

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)………….……….............……………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………..………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy/odbioru(*)………………………………………..……………….

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta

 

*niepotrzebne skreślić

© Copyrights 2013-2018, www.sweetworld.pl
Realizacja strony www: Idea4Me.pl
Newsletter
Zapisz się
Wypisz się