Strona główna

Tytuł projektu

Rozwinięcie działalności eksportowej SWEET WORLD K. MAŁODOBRY-STASIAK, K. PURA SPÓŁKA JAWNA poprzez ekspansję na nowe rynki międzynarodowe.

CEL PROJEKTU:

Promocja polskiej marki "Sweet World" na rynkach międzynarodowych oraz wzrost działalności eksportowej spółki poprzez wejście na nowe rynki eksportowe i wskazany w BPP PSŻ rynek perspektywiczny ZEA

PLANOWANE EFEKTY:

Pozyskanie co najmniej 16 zagranicznych partnerów handlowych oraz zaznaczenie obecności firmy na wybranych rynkach oraz  zwiększenie przychodów z eksportu.

DOFINANSOWANIE Z FE : 338.100,00 pln

 TYTUŁ PROJEKTU:

Rozwinięcie działalności eksportowej SWEET WORLD K. MAŁODOBRY-STASIAK, K. PURA SPÓŁKA JAWNA w kontekście sprzedaży słodkich napojów i wielofunkcyjnych kubków.

CEL PROJEKTU:

Wypromowanie marki "Sweet World" na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach zagranicznych, celem dywersyfikacji nowych rynków i zwiększeniem zakresu działalności eksportowej przedsiębiorstwa w kontekście sprzedaży słodkich napojów typu granita oraz innowacyjnych, wielofunkcyjnych kubków na te napoje.

PLANOWANE EFEKTY:

Promocja polskiej marki "Sweet World" na rynkach międzynarodowych.

Wzrost działalności eksportowej spółki poprzez wejście na  nowe rynki eksportowe.

Zwiększenie poziomu aktywności przedsiębiorstwa w zakresie umiędzynarodowienia i innowacyjności prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży napojów bezalkoholowych i pojemników .

Zwiększenie przychodów z eksportu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 213.500,00 pln

DOFINANSOWANIE Z FE : 160.125,00 pln

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Szanowni Państwo,
 serdecznie zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym nr 1/07/2019. Zamawiającym jest SWEET WORLD K. Małodobry-Stasiak K. Pura S.J.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe  

2. Załącznik do zapytania

3. Protokół

Projekty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Pojekty Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020SWEET WORLD K MAŁODOBRY STASIAK K PURA SPÓŁKA JAWNA

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Wdrożenie na krajowy i międzynarodowy rynek wielofunkcyjnych opa

kowań na napoje łączących w sobie funkcjonalności pojemnika na napój i zabawki w ramach dywersyfikacji produktowej SWEET WORLD sp.j.”

Celem projektu jest: Wprowadzenie na krajowy i międzynarodowy rynek sprzedaży innow

acyjnego produktu opracowanego przez dział badawczo-rozwojowy firmy SWEET WORLD

Dofinansowanie proje

ktu z UE: 145 076,40

dotacja