SWEET WORLD K. MAŁODOBRY-STASIAK, K. PURA SPÓŁKA JAWNA

 

dotacje-ue.jpgRealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Stworzenie krótkoterminowego planu rozwoju eksportu oraz długoterminowej
strategii biznesowej dla działań międzynarodowych Sweet World Sp. J. Celem głównym projektu jest stworzenie dokumentu strategicznego i planu rozwoju eksportu będących podstawą do
optymalizacji wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, zwiększenie jego rentowności i uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynkach zagranicznych,
zaś celami szczegółowymi są analiza przedsiębiorstwa, w tym jego zasobów, potencjału i zdolności produkcyjnych, analiza wybranych rynków zagranicznych
pod względem możliwości konkurowania na nich oraz wypracowanie rekomendacji narzędzi marketingowych, w tym polityki produktowej i cenowej,
dotyczących wejścia na wybrane rynki zagraniczne.

Efekt Realizacji projektu: to zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa SWEET WORLD K. MAŁODOBRY-STASIAK, K. PURA SPÓŁKA JAWNA

 

Wartość projektu: 69 618,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 48 110,00 PLN

UE.jpg

 

1. Zapytanie ofertowe nr 1-1.4.A

http://www.sweetworld.pl/files/news/Zapytanie_ofertowe_1-1.4.A.doc

http://www.sweetworld.pl/files/news/Zalacznik_nr_2_i_nr_3_do_zapytania_ofertowego.odt

http://www.sweetworld.pl/files/news/wyniki_nr_1-1.4.A.doc