SWEET WORLD K. MAŁODOBRY-STASIAK, K. PURA SPÓŁKA JAWNA

dotacje-ue.jpg 

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Rozwój działalności eksportowej Sweet World poprzez wejście na nowe rynki zagraniczne”.

 

Celem projektu jest wzrost działalności eksportowej przedsiębiorstwa o 120% do 2019r. i dywersyfikacja wskazanych rynków eksportowych:

Kanada, USA, RPA, Francja, Niemcy, Hiszpania i Białoruś poprzez udział w targach zagranicznych, misjach gospodarczych i promocje innowacyjnych produktów Sweet World, a także uniknięcie wahań sezonowych przychodów z działalności firmy.

 

Efekty realizacji projektu: W wyniku realizacji projektu SWEET WORLD wypromuje swoją markę na wskazane rynki zagraniczne poprzez udział w targach i misjach zagranicznych. Zwiększy także udział działalności eksportowej. Zaplanowana promocja będzie opierała się przede wszystkim na udziale w imprezach targowych oraz misjach gospodarczych.

Dzięki realizacji projektu stworzone zostaną silne fundamenty do pozyskania nowych zagranicznych partnerów handlowych i podniesienia jakości ich obsługi.

 

Wartość projektu: 782 508,98 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 621 799,90 PLN

UE.jpg

 

1. Wyniki zapytania ofertowego nr 21 dotyczącego usługi doradczej na rynek RPA.

http://www.sweetworld.pl/files/news/Informacja_o_wyborze_oferenta_zapytanie_21.docx

http://www.sweetworld.pl/files/news/Protokol_zapytanie_21_usluga_doradcza.docx

http://www.sweetworld.pl/files/news/zal._1_do_protokolu_oswiadczenie_o_powiazaniach-usluga_doradcza.docx

 

Odwołanie zapytania ofertowego nr 13 dotyczącego targów w Mińsku.

http://www.sweetworld.pl/files/news/13-19/Odwolanie  zapytania 13.docx

 

Odwołanie zapytania ofertowego nr 14 dotyczącego targów w Toronto.

http://www.sweetworld.pl/files/news/13-19/Odwolanie  zapytania 14.docx

 

Odwołanie zapytania ofertowego nr 15 dotyczącego targów w Paryżu.

http://www.sweetworld.pl/files/news/13-19/Odwolanie  zapytania 15.docx

 

Odwołanie zapytania ofertowego nr 16 dotyczącego targów w Barcelonie.

http://www.sweetworld.pl/files/news/13-19/Odwolanie  zapytania 16.docx

 

Odwołanie zapytania ofertowego nr 17 dotyczącego targów w Kolonii.

http://www.sweetworld.pl/files/news/13-19/Odwolanie  zapytania 17.docx

 

Odwołanie zapytania ofertowego nr 18 dotyczącego targów w Berlinie.

http://www.sweetworld.pl/files/news/13-19/Odwolanie  zapytania 18.docx

 

Odwołanie zapytania ofertowego nr 19 dotyczącego targów w RPA.

http://www.sweetworld.pl/files/news/13-19/Odwolanie  zapytania 19.docx

 

 

Poniżej zamieszczamy informacje o wyborze poszczególnych oferentów:

 

http://www.sweetworld.pl/files/news/Informacja o wyborze  oferenta zapytanie 1.docx

http://www.sweetworld.pl/files/news/Informacja o wyborze  oferenta zapytanie 2.docx

http://www.sweetworld.pl/files/news/Informacja o wyborze  oferenta zapytanie 3.docx

http://www.sweetworld.pl/files/news/Informacja o wyborze  oferenta zapytanie 4.docx

http://www.sweetworld.pl/files/news/Informacja o wyborze  oferenta zapytanie 5.docx

http://www.sweetworld.pl/files/news/Informacja o wyborze  oferenta zapytanie 6.docx

http://www.sweetworld.pl/files/news/Informacja o wyborze  oferenta zapytanie 7.docx

http://www.sweetworld.pl/files/news/Informacja o wyborze  oferenta zapytanie 8.docx

http://www.sweetworld.pl/files/news/Informacja o wyborze  oferenta zapytanie 9.docx

http://www.sweetworld.pl/files/news/Informacja o wyborze  oferenta zapytanie 10.docx

http://www.sweetworld.pl/files/news/Informacja o wyborze  oferenta zapytanie 11.docx

http://www.sweetworld.pl/files/news/Informacja o wyborze  oferenta zapytanie 12.docx